OKD 2023

Elk jaar vind er zich op Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent een openkunstendag plaats.
Een opendeurdag waar de kunstwerken van de leerlingen tentoon gesteld worden
en waar u meer info kunt krijgen over de school en hun studieaanbod.